מה הוא אומר: ביבי עם ההמלצה הכי מוזרה לספר שאיי פעם תשמעו